Het 2 Bataljon Commando's

Generaal-majoor Georges, Baron, Danloy, hier als Kolonel Commando.Mei 1940, een deel van het Belgisch leger trekt het kanaal over en vestigt zich in Engeland vanwaar het de Duitse bezetter van het vaderland, zal bestrijden. Reeds in 1942 neemt dat een bepaalde vorm aan, want Kapitein Georges Danloy richt er een speciale eenheid op. Men noemt hen Commando's. En deze Commando's worden ondergebracht onder het 4 Troop van het N° 10 Inter-allied Commando. Deze 4 Troop is in feite niets meer dan een Compagnie, maar aan alles is een begin. Deze Cie heeft ongeveer 100 effectieven en is samengesteld uit twee pelotons en een Staf.

Maar België is niet het enige land dat troepen levert voor het N° 10 Commando. Zo is er een vertegenwoordiging van Frankrijk, Nederland, Polen en Noorwegen. In het Commando Training Center van Achnacarry in Schotland halen deze militairen hun Commando brevet en hun groene muts. De opleiding was hard en intensief. Na gebrevetteerde Commando's te zijn geworden, worden zij gekazerneerd in Abersoch en specialiseerd zich in raids met snelle ontscheping. Zij worden meesters in de "hit and run" operaties. Korte, hevige acties met de bedoeling om de vijand zoveel mogelijk schade toe te brengen, zowel aan installaties als op het gebied van troepen. Maar toch hebben sabotagedaden de voorrang.

Majoor Jean Militis. In Congo stelt hij de overlevingsoefening "Tungulu" op punt.In september 1943 scheept de Compagnie in, met bestemming Algerije. We schrijven 10 september aan boord van de SS Athlone Castle. Alles moet gezien worden in de voorbereidingen die worden getroffen om in Italië te ontschepen. Onze Commando's zullen de eerste Belgische troepen zijn, die in operatie worden ingezet. Op 2 december ontschepen zij te Toranto en op 13 december worden zij onder bevel van het Britse 8 Leger geplaatst om dan deel te nemen aan de operaties te Sanegro, waar zij patrouilles, raids en hinderlagen uitvoeren. Petreli wordt door hen aangevallen. Ingelijfd bij het 5 Amerikaanse Leger nemen zij deel aan de operaties van Garigliano, Minturno en Ornito.

In maart 1944 vervoegt de 4 Britse Commando Brigade de partizanen van Tito waar de Belgische Commando's operaties uitvoeren op de Dalmaten eilanden en in volle Adriatische zee vallen zij vijandelijke bevoorradingskonvooien aan.

Het 2 Commando op oefening in de ardennen.Van mei tot november 1944 gaat de Compagnie terug naar Engeland, waar ze versterkt worden, en een doorgedreven bijkomende training ondergaan. Zij doen raids op het eiland Yeu, en nemen deel aan de beroemde raid op Saint-Nazaire. Vandaar trekken zij naar Walcheren waar ze deelnemen aan de ontscheping. Deze operatie kost vele Commando's het leven en de eenheid krijgt een citaat.

Opnieuw teruggetrokken in Engeland zullen de verliezen gecompenseerd worden met nieuwe krachten die in Achnacarry hun groene muts behaalden. De eenheid is nu 4 Compagnies sterk: te weten de 4, 9 en 10 Compagnie, en de Stafcompagnie. Het geheel wordt bevolen door de intussen tot Majoor benoemde Georges Danloy. In april 1945 vechten zij in Duitsland, bevrijden sommige concentratiekampen, nemen de chef van het "Légion Wallonie" gevangen, en via Lubbeck bereiken zij de Baltische Zee. Op 15 mei 1945, nemen de Onafhankelijke Commando Eenheden de vorm van "Commando Regiment", aan. In september 1945 vervoegt het nieuwbakken Regiment België, waar zij in Wartet, aan het Kasteel Arenberg, gelegerd worden.

Een modernere versie van onze manschappen van het 2 Cdo.In 1950 staat het Regiment Commando in voor de opleiding van de Korea Vrijwilligers. En in 1952 worden de Commando en Parachutisten Eenheden samengevoegd tot het Regiment Para-Commando onder bevel van Luitenant-Kolonel Georges Danloy. Het Commando Regiment wordt opgesplitst in het 2 Bataljon Commando te Seilles en een Bkg C Commando te Marche-les-Dames. 44 Commando's schepen op 15 april 1953 in op de TNA Kamina met bestemming Congo. Zij zullen er blijven tot 1 December. Ondertussen is het 2 Bataljon Commando opgedragen om in BAKA het trainingsprogramma Para-Commando, uitgewerkt speciaal voor Afrika, proefondervindelijk door de worstelen.

Een Commando van het 2 Bataljon tijdens een bezoek van manschappen van het 8 Régiment Parachutistes d'Infanterie de la Marine, (Frankrijk).In Congo wordt dan ook het 4 Commando opgericht, ter ondersteuning van de troepen die ordehandhaving en bevrijdingsoperaties moeten uitvoeren, (zie rubriek 4 Commando).

Regelmatig zullen de verschillende Bataljons naar Afrika vertrekken, telkens voor een periode van 6 maanden, (dus niet enkel het 2 Commando, maar ook het 1 en 3 Para). In 1962 keren alle Para-Commando eenheden terug naar België, maar het 2 Commando zal vlug terugkeren want in 1964 aanvaardt België om een Commando Trainingscentrum in Congo, te voorzien van Belgische Commando Instructeurs. Zij moeten verschillende moeilijkheden doorworstelen, maar kunnen uiteindelijk toch een Commando Opleidingscentrum bouwen in Kota-Koli, waarbij nota bene zelfs een C-130 landingspiste door hen werd aangelegd. Tot in 1990 wordt deze Commando opleiding ononderbroken voortgezet, maar dan verbreekt België het akkoord van zijn CTM, (Cooperation Technique Militaire). De laatste Commandant van het Kamp was de toenmalige Majoor van Emrik, die van 1995 tot 1997 als Luitenant-Kolonel het bevel zal waarnemen van 1 Para.

Een "Sniper", (Scherpschutter), van het 2 Bon Cdo.Het 2 Commando, dat ondertussen in Flawinne zijn uiteindelijke standplaats had gevonden, krijgt op 1 maart 1963 het gezelschap van de pas opgericht Cie ATK, dat werkt met jeeps uitgerust met Entac. Het 2 Bataljon Commando zal meermaals moeten tussenkomen in brandhaarden verspreid over Afrika en Azië. Hieronder volgt een overzicht van de opdrachten waaraan het 2 Commando heeft deelgenomen:

 • 1964: Operatie "Dragon Rouge" - Stanleyville
 • 1974: Operatie "Sahel" - Niger
 • 1978: Operatie "Red Bean" - Kolwezi
 • 1979: Operatie "Green Apple" - Kitona
 • 1988: Operatie "Octopus" - Perzische golf
 • 1990: Operatie "Green Beam" - Kigali
 • 1991: Operatie "Blue Lodge" - Irak
 • 1991: Operatie "Blue Beam"
  • Kinshasa,
  • Moande,
  • Boma,
  • Matadi en
  • Kikwit
 • 1993: Operatie "Sunny Winter" - Congo-Brazzaville
 • 1993: Operaties "Restore Hope",
  • "UNOSOM II"
  • "UNOSOM III"
  • Somalië
 • 1994: Operatie "Silver Back" - Kigali
 • 1997: Operatie "Green Stream" - Congo-Brazzaville
 • 1999: Operatie " Allied Harbour" - Albanië
 • 2002-2003: Kosovo
 • 2004: RDC
 • 2006-2008: ISAF, (Afghanistan).

Zoals u ziet staat het ontegensprekelijk vast dat het 2 Commando, ontsproten uit het Regiment Commando, dikwijls gesolliciteerd werd om te interveniëren. De know-how van deze eenheid is dan ook enorm groot, en samen met 1 en 3 Para zullen zij blijven ingezet worden, zolang dit noodzakelijk is om de wereldvrede te bewaren.