Het 3 Bataljon Parachutisten

De geschiedenis van het 3 Bataljon Parachutisten bevat vele hoofdstukken en anekdotes. Als één van de drie fuseliersbataljons van het Regiment Paracommando werd het Bataljon in 1955 opgericht in Afrika. 3 Para kan bogen op een rijke traditie die start met de erfenis van het Belgisch Vrijwilligerskorps voor Korea tot op heden. In het streven naar de vrede in een complexe wereld vol uitdagingen en risico's, blijft 3 Para zich als een elite eenheid engageren voor een betere toekomst.

1950-1959 :
Belgische Korea-vrijwilligers op de TNA Kamina.Het 3 Bataljon Parachutisten, (3 Para), oorspronkelijk het 3 Para-commando Bataljon, wordt opgericht op 1 september 1955 te Kamina in de voormalige Belgische kolonie Congo uit de detachementen die werden samengevoegd van het 1 Bataljon Parachutisten en het 2 Bataljon Commando, (1 Para en 2 Cdo). De stichtingsakte van het Bataljon van 1 augustus 1955 bevindt zich in het museum van 3 Para. Tot 1962 zal 3 Para haar standplaats in Afrika hebben. Als nieuwe eenheid neemt 3 Para de tradities, de bruine muts en het kenteken over van het Vrijwilligerskorps voor Korea, (1950-1955). De standaard wordt tijdens een parade te Brussel in juni 1955 door de Koning officieel toegekend. Op deze standaard staan de verwijzingen naar de eervolle vermeldingen op de dagorder van het Belgisch leger, verleend aan het Vrijwilligerskorps voor Korea. Deze zijn:

 • IMJIN
  • Voor de gevechten op de IMJIN, waarbij van 20 tot 26 april 1951 de vijand met zware verliezen werd teruggeslagen
 • HAKTANG-NI
  • Voor de geboden weerstand aan de voortdurende anvallen van een overaantal aan vijanden, van 11 tot 13 oktober 1951, terwijl het korps in patrouillebasis geïnstalleerd was, volledig geïsoleerd op 3 km voor de bevriende lijnen
 • CHATKOL
  • Voor het afslagen van meer dan tien verwoede aanvallen van een fanatieke vijand op een bijzonder bedreigde sector tijdens de maanden maart en april 1953
 • KOREA
  • Voor de doorgebrachte lange periode in de voorste lijnen tijdens de campagne in Korea van 31 januari 1951 tot aan het einde van de vijandelijkheden op 27 juli 1953

Gedurende verscheidene jaren volgen de detachementen elkaar op in het 3 Bataljon Para-Commando, en tijdens deze periode ontdekt de eenheid het volledige immense grondgebied van Belgisch Congo en Ruanda - Urundi. Ze verkennen Afrika van de Atlantische oceaan tot aan het Tanganyikameer en van de Rhodesische grens tot die met Soedan.

Daniel Dehennin deed zijn dienst bij het 3 Para in Congo.In januari 1959 vinden in Leopoldstad, (Kinshasa), bloedige rellen met plunderingen plaats. Het Bataljon wordt in allerijl overgevlogen naar de hoofdstad en herstelt er door haar aanwezigheid de orde. Het 3 Para-Commando wordt omgedoopt tot 3 Bataljon Parachutisten. De bruine muts word vervangen door de rode. Het Bataljon wordt tijdens de maanden november en december ingezet in Ruanda bij incidenten tussen Hutu's en Tutsi's.

1960-1969 :
3 Para vestigt zich permanent in Ruanda en even later in Burundi na de rellen van het jaar voordien. In Burundi worden alle garnizoenen door het Bataljon ontwapent. In juli 1960, daags na de onafhankelijkheid van Congo, ontstaan er overal onlusten en opstanden en worden de paracommando eenheden ingezet. De paracommando's voeren talrijke dappere en stoutmoedige tussenkomsten uit, waarbij ze het gevaar niet schuwen om bloedvergieten te voorkomen of te beperken. Meer dan 10.000 Europeanen worden door hun tussenkomst geëvacueerd. Het 3 Bataljon Para voert luchtmobiele acties uit op Kikwit, (14 juli), op Manongo, (16 juli) en op Kindu, (17 juli), en voert bereden raids uit op Lokandu en Kasongo. Daarna keert het Bataljon terug naar Burundi om de voorbereidingsfase tot de onafhankelijkheid van het land voor te bereiden.

Op de koordenpiste te Lombardsijde. Foto Lucien Braem.Het jaar 1962 is een mijlpaal in de geschiedenis van het Bataljon: het Bataljon verlaat in juni, op de vooravond van de Burundese onafhankelijkheid, haar basis en gaat zich vestigen aan de Belgische kust te Lombardsijde op 1 juli 1962. Het Bataljon beschikt over twee fuselierscompagnies: de Franstalige 15 Cie en de Nederlandstalige 17 Cie. De Staf- en Dienstencompagnie is tweetalig.

In 1963 wordt Kortrijk de peterstad van het Bataljon.

1964 is het jaar van Rode en Zwarte Draak. Een detachement van het Bataljon neemt deel aan de humanitaire acties Rode Draak en Zwarte Draak van het 1 Para in Congo, met paradrops boven Stanleystad en Paulis, respectievelijk op 24 en 26 november 1964. Duizenden burgers worden bevrijd uit de handen van de rebellen. Nog in 1964 wordt de 22 Cie als derde fuseliercompagnie opgericht. Tot 1971 wordt deze periode vooral gekenmerkt door de talrijke deelnames van het Bataljon aan de AMF, (Allied Mobile Forces), manoeuvres in NATO verband. Inter-geallieerde oefeningen met de Nederlandse Mariniers, de Duitse Fallschirmjäger, Amerikaanse Airborne troops en delen van de Britse strijdkrachten vinden meerdere keren plaats in Noorwegen, (63-64), Griekenland, (69-71), en Turkije, (65-70).

1970-1979 :
In 1971 wordt het kenteken Pegasus op de beide mouwen vervangen door de badge "KOREA", even later nog enkel op de linkermouw. De Blauwe kleur van de Badge verwijst naar de Verenigde Naties, de leeuwenkop naar de Belgische strijdkrachten.

Het 3 Para neemt deel aan de humanitaire operatie ten voordele van de Sahellanden.In 1973 nemen een dertigtal militairen van het Bataljon deel aan de humanitaire operatie van het Regiment ten voordele van de hongersnood in de Sahellanden. Het detachement bereikt Niger na drie weken en de colonne levert 40 ton levensmiddelen af. En nog in 1973 verhuist de 22 Cie naar Tielen om daar in een voormalig munitiedepot van de Britse strijdkrachten een nieuwe standplaats te betrekken.

1974 is dan weer het jaar van de watersnood in West-Vlaanderen. Het Bataljon wordt ingezet in het kader van hulp aan de natie. Door hevige regenval en overstromingen zijn de polders en de velden onder water gelopen, waardoor de aardappelen en bieten niet gerooid konden worden. 3 Para zal mee de klus helpen klaren.

Overstromingen zijn ook van de partij in 1975. Het Bataljon wordt ingezet te Ruisbroek en in Knokke. Dijken worden hersteld en er worden ook antiplundering patrouilles op pad gestuurd om diefstallen te voorkomen. In 1976, meer bepaald in de maand oktober verhuist de 17 Cie naar Tielen, en in 1977 verlaat gans het Bataljon Lombardsijde om zich in Tielen te vestigen.

1978 is het jaar van de Ops "Red Bean". Het Bataljon neemt deel aan de gewapende humanitaire operatie te Kolwezi, een mijnstad in de provicie Shaba, (voormalig Katanga), van Zaïre, (Congo). Tijdens de onlusten worden 2300 personen, landgenoten en andere Europese burgers, geëvacueerd tijdens de maanden mei en juni. Een delegatie van 3 Para wordt ontvangen bij Koning Boudewijn.

1980-1989 :
Kwartier Kapitein Pierre Gailly.Op 22 mei 1981 wordt het kwartier officieel ingehuldigd en de eerste Koreaparade wordt ingericht. En in 1982 krijgt het kwartier de naam "KWARTIER KAPITEIN PIERRE GAILLY", naar de officier die gedood werd te Chatkol in Korea op 20 maart 1953. In 1983 wordt het Bataljon ééntalig Nederlands, en het 3 Para heeft de eer Prins Filip van België als pelotonscommandant van de 15 Cie in haar gelederen te hebben. Tegen het jaareinde van 1985 versterkt het Bataljon de Rijkswacht in haar strijd tegen de CCC terreur, (Celulles Communistes Combattantes). Tenslotte wordt 3 Para in 1989 peter over twee instellingen voor minderbegaafde kinderen en volwassenen, MPI "De Mast" uit Kasterlee en "'t Margrietje" uit Tielen.

1990-1999 :
In 1990 neemt de 22 Cie deel aan de Ops "Green Beam" in Rwanda als versterking van 2 Cdo en dit van 6 oktober tot en met 3 november. In 1991 dan wordt een detachement van 40 paracommando's van de 17 Cie ingezet om een tentenkamp te bouwen in Iran voor de opvang van zo een 6.000 Koerden van midden april tot 8 mei. De humanitaire operatie krijgt de naam "Brown Shelter" mee. Nog steeds in 1991 neemt het Bataljon deel aan de Ops "Blue Beam" en wordt ingezet op verschillende plaatsen in Zaïre van september tot november 91. Meer dan 4.000 burgers worden geëvacueerd. Ook in 1991 wordt het Regiment Paracommando omgevormd tot de Brigade Paracommando.

In 1993 vertrekt het Bataljon opnieuw richting Afrika voor de operatie Sunny Winter, eind januari. Na een 14-daags verblijf in Congo-Brazzaville wordt de operatie opgeheven. De dienstplicht wordt afgeschaft en 3 Para lost het 2 Cdo af voor de UN opdracht UNOSOM 3 te Somalie van augustus tot december.

In april 1994, wordt 3 Para mee ingezet bij het uitbreken van grote onlusten in Kigali, (Rwanda), en na de dood van 10 Commando's uit Flawinne. De evacuatieopdracht krijgt de codenaam Silver Back mee.

3 ParaIn 1997 wordt de 22 Cie, versterkt met een peloton van de 15 Cie en onder bevel van 1 Para ingezet tijdens de operatie Green Stream te Congo-Brazzaville. We schrijven maart 1997. Na 4 weken opdracht worden ze afgelost door het 2 Cdo.

In 1999 wordt het Bataljon ingezet bij de watersnood, zowat overal in de provincie Antwerpen.

2000-2008 :
De VZW Kaspar wordt opgericht om de goede samenwerking tussen de gemeente Kasterlee en de Paracommando's te bestendigen. Vanaf december 2000 vertoeft het Bataljon in Kosovo voor een vredesondersteunende NATO opdracht met de naam Belukos 5. Er zijn ernstige incidenten in Leposavic op 16 december en daarbij worden twee Kosovaren gedoodt. De opdracht Belukos 5 duurt tot 5 april 2001.

In 2002 hebben er nieuwe oefeningen plaats in onder andere Polen, Tjechië en Benin in West-afrika. De sniperploeg, (scherpschutters), van het Bataljon versterkt het Bataljon Bevrijding-5 Linie, tijdens de opdracht Belurokos 8. Een peloton versterkt het 1 Para voor de opdracht Belurokos 9.

In 2003 voert een versterkte 17 Cie met 150 man de opdracht Belukos 14 uit als Cie bij een Frans Bataljon in Mitrovica, vanaf december.

Manschappen van het 3 Para in Afghanistan.In 2004 wordt de opdracht Belukos 14 met twee weken verlengd tot 9 april, vanwege de hevige onlusten in geheel Kosovo. Nog steeds in 2004 wordt de VZW van het museum Korea en 3 Para geboren en opgenomen in het Staatsblad. In datzelfde jaar huisvest het Bataljon in Maart een aantal burgers die hun huizen moesten verlaten, vanwege een ongeval met uiterst giftige stoffen in de Antwerpse haven. De Brigade Paracommando houdt op met te bestaan op 13 juni en op 1 juli wordt het IRC, (Immediate Reaction Capabilitiy) opgericht, bestaande uit een hoofdkwartier te Evere en de drie fuselierbataljons Paracommando. Begin november vertrekt de sniperploeg van het Bataljon naar Afghanistan in versterking van 1 Para voor de opdracht ISAF. De relatiebanden met Kortrijk nemen een eind en de gemeente Kasterlee aanvaardt, na een beslissing van de gemeenteraad van 24 augustus, het peterschap over 3 Para.

Het jaar daarop, in 2005, wordt 3 Para aangeduid om een battle group op te richten voor de NRF, (NATO Response Force). Op 1 juli wordt het peterschap door de gemeente Kasterlee officieel aanvaard met een plechtigheid op het voetbalveld van VC Tielen.

In 2006 ontvangt het Bataljon een readiness certificate en neemt als leidende initial entry unit in NATO verband deel aan de oefeningen te Bitche, (Fr), Sennelager, (Ge), en Cabo Verde, (Kaapverdische eilanden).

Van februari tot juni 2007 voert een groot deel van het Bataljon de UN opdracht Belufil 2 uit als Force Protection, on ondersteuning van de ontmijners en het medisch veldhospitaal, te Tibnine in Libanon. Tijdens een verkeersongeluk komen 3 Belgische blauwhelmen om het leven waaronder 2 Paracommando's van 3 Para. Een detachement van het peloton mortieren neemt deel aan ISAF 13 in Kaboel, Afghanistan van maart tot juni 2007. Een peloton van de 17 Cie versterkt 1 Para als Force Protection voor de UN opdracht Belufil 4 van half oktober 2007 tot half februari 2008.