De Batterij Veld Artillerie

Tot in 1973 werd de steun van het Regiment Para-Commando verzekerd door een Compagnie Mortieren 4"2. De draagkracht van deze wapens is beperkt tot 4 Km., maar de afmetingen van een C-119 lieten het transport van ander materiaal niet toe. Met de komst van de "Herc's", (C-130), transport vliegtuigen, is het mogelijk howitzers van 105 mm. voortgetrokken door vrachtwagens, aan boord te nemen en te droppen.

Batterij Veld Artillerie 01Voortaan beschikken de Para-Commando's over een verhoogde vuurkracht: de howitzers van 105 mm. hebben immers een draagwijdte van 10 km. De vroegere mortierschutters werden opgeleid tot schutters van 105 mm. geschut. Dit gebeurde op een uitgestrekt terrein, begroeid met bosjes en heide, gelegen op enkele kilometers van Brasschaat.

In de FM, (militair weekblad), van 19 juli 1973 verscheen onderstaand artikel, wat perfect de taak van deze Para-Commando artilleurs omschrijft. En volledigheidshalve voegen wij eraan toe dat de manschappen van de Batterij Veld Artillerie de groene Commando muts dragen.

Batterij Veld Artillerie 02Op weg naar het schietterrein nr 3 gaan we een klein bosje door. Aan de rand daarvan ontdekken we zes stuks, op één lijn opgesteld. Het is begin juli, er staat een broeierige zon en de grond is stofferig door het voorbijrijden van jeeps en vrachtwagens. "Vijf, vier, drie, twee, een, nul", zes knallen deinen uit over het terrein, en enkele seconden later ontsnapt er een blauwe rook uit de artilleriestukken. Een goeie twintig seconden nadien weerklinkt opnieuw het doffe lawaai van de explosies. De schietbanen zijn gericht op doelen die een vijftal kilometer verder liggen. Twee kilometer vóór de stelling onderzoeken "vooruitgeschoven waarnemers" de treffers. De eventuele verbeteringen worden overgemaakt aan het "schietbureel", dat een hondertal meter achter de howitzers ligt, aan de rand van het bosje. Mensen die de schietsituatie schetsen, de resultaten optekenen en de doelen op een schietblad lokaliseren doen hier hun werk.

Van het "schietbureel" gaat deze informatie naar de vrachtwagen waar de Officier verantwoordelijk voor het vuren van de batterijen met zijn leerlingen zich bevindt. Deze moeten op hun beurt instructies geven aan de verschillende stukken, langs een veldtelefoon waarvan de draden tussen het duingras tot bij de stukken kronkelen.

Batterij Veld Artillerie 03Het is intussen 1130Hr geworden. De schietsessie van die voormiddag is beëindigd. De aspirant-artillerie-para-commando's met een gebruind gezicht door het mooie weer, oefenen in de hitte voor het lijnen van hun stukken en het gereedmaken ervan voor transport. Zes vrachtwagens komen aangereden in deze duinen die een beetje aan onze duinenkust doet denken. De howitzers worden vastgesjord en voortgetrokken, een paar honderd meter verder van hun eerste plaats. Vooral word eerst de goniometer geplaatst en duidt elk stuke zijn juiste schietrichting aan. Deze 105 howitzers en hun vrachtwagens vormen op zichzelf reeds een respectabel geheel, doch stuk voor stuk kan men ze droppen, en dat vooral is essentieel. Onder eenzelfde drukkende zon wordt het vuren in de namiddag hernomen.

Batterij Veld Artillerie 04Commandant Vandeschoor die de opleiding van de Commando's in de Veldartillerieschool leidt, staat ook in voor het vuurmaneuver, samen met Commandant Henrot, eerste Korpscomd. van de nieuwe batterij. Meer dan een samenwerken, zouden we zeggen, is het eerder een hecht "samenleven" dat hier op dit terrein tussen de Artilleristen en de Para-Commando's gerealiseerd wordt. Schot per schot of in salvo's die door de zes stuks ineens afgevuurd worden, knetteren deze 105 mm. onophoudelijk over het schietterrein. Ook de precisie bij het vuren is er, door de voortdurende verbeteringen die worden aangebracht bij de schietafwijkingen in het vuren. De Para-Commando's worden goede schutters. Deze artillerie-opleiding wordt overigens nog vervolledigd door "droppingsoefeningen" met het materiaal. Momenteel zijn de Paracommando's vertrouwd geraakt met de 105 mm op de grond, het leren vuren neemt nu nog een belangrijk aandeel in hun programma in. Want de opleiding van de kaders is nog niet volledig beëindigd. Eens deze opleiding afgewerkt, zal de verdere bekwaming met de 105 mm howitzers dus één van de vele facetten van hun opleiding uitmaken.

Batterij Veld Artillerie 05Ze zullen elders de gelegenheid krijgen om hun "nieuwe" talenten te laten zien als artillerist bij de proeven tijdens de internationale schietwedstrijd van de AMF in september. De Batterij Veld Artillerie oefent bij alle grote maneuvers. Zo vinden we de eenheid terug bij de oefening AMBIORIX die in het najaar 1977 plaats heeft in onze Ardennen, meer bepaald in de streek van Bertrix. Het hele gebeuren speelde zich af in afschuwelijke weersomstandigheden. Maar de artilleurs zijn flinke soldaten. Een perfecte uitrusting en een schitterend uniform waardoor ze immer correct gekleed waren. Duidelijk mensen die hun vak kennen.

Momenteel maakt de Batterij Veld Artillerie deel uit van het 2A, maar vooral als steuneenheid van het Regiment Para-Commando. De maneuvers waaraan de eenheid deelneemt is duidelijk gericht op het nagestreefde doen voor deze artilleristen: beweeglijkheid, aanpassingsvermogen en vuursnelheid. En daar zijn deze mensen heel bedreven in. Regis Ultima Ratio is ook bij hen geen loos devies.