De Compagnie ATK

Bron:
Adjudant-Majoor bd Ivan BRASSEUR
RSM van het 3 Lanciers 1986-1992
Website:
http:users.skynet.be/les.cuirassiers

Entac missiles gemonteerd op een Willy's jeep.De Compagnie ATK van het Regiment Para-commando werd te Flawinne opgericht op 1 maart 1963, om het Regiment uit te rusten met een eenheid die gespecialiseerd is om tankaanvallen af te slaan, of deze offensief uit te schakelen, en dit zowel tijdens klassieke operaties als tijdens luchtlandings operaties. Deze nieuwe Compagnie werd ook in het leven geroepen om versterking te geven, of indien nodig het anti-tank potentieel van de Bataljons op te drijven.

Deze Para-commando's dragen de groene Commando muts met het Regimentskenteken. Bij haar oprichting wordt de Cie uitgerust met Entac missiles die à rato van vier op Willy's jeeps gemonteerd staan. Het is in 1979 dat de Cie met de nieuwe Milan missiles uitgerust worden.

De AS-24, ook in dienst bij de Cie ATK.In 1986 overweegt men om de Cie uit te rusten met de CVRT Spartan, maar het idee wordt nooit uitgevoerd, en de Iltis jeep en AS-24 blijven de bevoorrechte transportmiddelen.

Deze Cie heeft toch wel wat op haar actief. Zo neemt ze met twee pelotons deel aan de Operatie Red Bean te Kolwezi, (Zaïre), en dit van 18 tot 26 mei 1978. En in 1988 in de loop van de maand februari scheept een ploeg Milan schutters in, op een vaartuig van de Marine om deel te nemen aan operaties in de Persische Golf. In 1991 word de Cie ATK ingezet tijdens de operatie Blue Beam. Zij opereren in Moanda, Boma en Matadi. Zij worden stand-by gehouden tijdens de Operatie Sunny Winter, en na een conversie van 2 maanden op CVRT worden zij mee ingezet in Somalië in het kader van de Operatie Unosom. En in april 1994 neemt de Cie ATK in Brigade verband, deel aan de Operatie Silver Back in Rwanda.

Een mooie lijst van operaties voor een steuncompagnie, die toch niet niks is.