De verkenningseenheden: het Escadron Recce

Bron:
Adjudant-Majoor bd Ivan BRASSEUR
RSM van het 3 Lanciers 1986-1992
Website:
http:users.skynet.be/les.cuirassiers

Majoor Jacques de Dixmude, eerste Comd van het Escadron Recce.In het begin van de jaren '70, midden in de koude oorlog beslist het Belgisch Leger om zijn verkenningseenheden uit te rusten met lichte pantservoertuigen op rupsen, van het type CVRT. Teneinde het beste rendement uit dit nieuw materiaal te halen beslist het Regiment Para-commando om de verkenningspelotons uit zijn fuselierbataljons onder te brengen in een volledig nieuwe en onafhankelijke eenheid: het Escadron Recce. Het Verkennings Escadron Para-Commando ziet het daglicht op 1 september 1975 met als eerste Korpsoverste: Majoor Jacques de Dixmude. Het Escadron wordt gelegerd te Stockem bij Arlon.

De gerestaureerde Recce jeep van het Pegasus museum. Deze voertuigen waren in dienst bij het Escadron Recce.De Willy's, de AMX en de lichte pantservoertuigen Walker Bulldog worden vervangen door de CVRT die gebouwd word door de firma ALVIS PLC en de eerste CVRT's Scorpions worden geleverd in 1973. Het Escadron behoud evenwel zijn "Recce Jeeps", teneinde als lichte verkenningseenheid te kunnen werken, indien dit noodzakelijk is. Het Escadron is op dat ogenblik de enige Para-commando eenheid die aan alle zendingen, manoeuvers en oefeningen deelneemt, en dit zowel in binnen- als in buitenland. Gelet op zijn dubbele kwalificatie, de eerste als verkenningseenheid en de tweede als parachutisteneenheid zorgen ervoor dat het Escadron meer tijd doorbrengt buiten haar kwartier dan binnen haar kwartier. Het leven is er hard, intens, opwindend maar ook afmattend, vooral voor de families.

Een CVRT Scorpion in het tankmuseum te Brussel.In mei 1978 neemt het Escadron deel aan de operatie "Red Bean" te Kolwezi, (Provincie Shaba - Zaïre). Slechts één Recce jeep wordt ingezet in "ontmantelde configuratie". Deze wordt haast onmiddellijk gevorderd door de Commandant van het Regiment, wegens haar krachtige radio mogelijkheden. Maar het Escadron wordt nog meer gesolliciteerd. In 1990 neemt het deel aan de Operatie Green Beam in Rwanda met een peloton op Iltis jeeps, die snel naar Recce jeeps werden omgebouwd, (geknutseld ?!). En van september tot begin november 1991 neemt het Escadron in dezelfde configuratie deel aan de operatie Blue Beam in Zaïre, waar het na een kort verblijf in Kinshasa zal ingezet worden in Kolwezi en Lubumbashi, teneinde de repatriëring van burgers te beveiligen.

Een Iltis Recce jeep met gemengde bemanning. Bemerk de Milan.Eind 1991 moet het Escadron zijn CVRT-pantservoertuigen laten varen om uitgerust te worden met naar Recce jeep omgebouwde Iltis met als enige "zware" bewapening een MAG 7,62 mm en de Milan. Luttele of weinige bescherming voor de bemanning.

Op 30 april 1992, tijdens een plechtigheid georganiseerd te Spich, neemt het Escadron Recce de standaard en de tradities over van het 3 Regiment Lanciers, dat op diezelfde datum ontbonden wordt. Het Escadron Recce wordt van dan af het Escadron 3 Lanciers Parachutisten, (3L Para).

De verkenningseenheden: het 3 Lanciers Parachutisten

Bron:
Adjudant-Majoor bd Ivan BRASSEUR
RSM van het 3 Lanciers 1986-1992
Website:
http:users.skynet.be/les.cuirassiers

Een Lancier Parachutist van het 3 Regiment Lanciers Parachutisten.Op 1 november 1991 wordt het Regiment Para-commando uitgebreid tot het niveau Brigade. Het jaar daarop neemt het Escadron Recce de naam, standaard en tradities over van het 3 Regiment Lanciers dat ontbonden werd als Tankregiment. In 1994 wordt de Compagnie ATK gefusioneerd met het 3 Lanciers, dat opnieuw de vorm van een Bataljon aanneemt en herdoopt wordt in het 3 Regiment Lanciers Parachutisten. Dit Bataljon, (het is geen Regiment), wordt alzo de "Cavalerie" component van de Brigade Para-commando.

Organisatie van het 3 Lanciers Parachutisten:

  • Een Staf
  • Een Escadron Staf en Diensten
  • Een Verkenningsescadron, bestaande uit drie Recce pelotons
  • Een Compagnie Special Forces, bestaande uit elf ploegen Special Forces

Opdrachten:

Met zijn verkenningsescadron, neemt het 3 Regiment Lanciers Parachutisten deel aan het vergaren van inlichtingen ten voordele van de Brigade Para-commando, en met zijn Compagnie Special Forces:

  • Voert men toezicht, bewaking en speciale verkenningsopdrachten uit;
  • Voert men directe acties uit als ondersteuning van de klassieke ingezette middelen van de Brigade;
  • Geeft directe of indirecte militaire steun aan bevriende krijgsmachten of geallieerden in crisis situaties of in conflict.

Een recce jeep tijdens een  oefening.In 1997 word het 3L Para ontplooit te Congo Brazzaville, tijdens de operatie Grean Stream. Beurtelings wordt een Escadron ingezet om eventueel over te gaan tot de evacuatie van Belgen in Kinshasa, omdat Zaïre ten prooi valt aan een burgeroorlog. Uiteindelijk gaat de interventie niet door, omdat de afschrikking met de Paratroepen voldoende bleek. Het is inderdaad een feit dat de rebellerende Congolezen het reeds in hun broek deden bij het zien van enkele gewapende rode mutsen.

Vele oefeningen gebeurden met tot recce jeep omgebouwde Iltis voertuigen.Het einde van de 20ste Eeuw en het begin van de 21 Eeuw is echter geen rustige periode voor onze Verkenners. In 1999 neemt het 3L Para deel aan AFOR II in Albanië, om de beveiliging te verzekeren van de uit Kosovo gevluchte burgers.

In juni 2000 is er een nieuwe herstructurering: één van de twee Recce Escadrons wordt ontbonden en vervangen door een Escadron Special Forces, waarvan de kern wordt gevormd door oudgedienden van het LRRP detachement, het gewezen GVP, (Gespecialiseerde Verkennings Ploegen). Een nieuwe herstructurering wordt aangekondigd half 2001, en tot algemene verbazing wordt het 3 Regiment Lanciers Parachutisten ontbonden.

Het Escadron Special Forces wordt een onafhankelijke eenheid en een nog grotere verbazing als een nieuw Escadron Recce de dag ziet in de schoot van de Brigade Para-commando. Het Escadron G. (G voor "Gidsen"). Het Escadron is nederlandstalig en wordt samengestel door allerlei personeel, niet noodzakelijk para-commando gebrevetteerd. Zo vind men er troepen uit de tankeenheden, para-commando infanterie, logistiekers, genie, artilleurs, enz...

Tijdens diezelfde oefening.Het Escadron verhuist van Stockem naar Flawinne. Het personeel uit het ontbonden 3L Para wordt verdeeld over het 2 Cdo en de Cie Special Forces, beiden gekazerneerd te Flawinne.

Op 5 februari wordt het 3L Para volledig ontbonden tijdens een parade die plaats heeft te Flawinne. De standaard zal toegekend worden aan het 1 Regiment Lanciers, dat op 12 september 2003 het 1/3 Regiment Lanciers zal worden, hierdoor bewakers bevorderd van de tradities van het 3 Lanciers.