De opdrachten van het Rgt Para-Commando


In het kader van de opdrachten van het IRC, (Immediate Reaction Capability), kan het 1 Para, het 2 Commando en het 3 Para, toegewezen worden aan de Allied Command Europe Mobile Force van de NATO, hetzij als onmiddelijke reactie strijdkracht of als snelle reactie strijdkracht. Deelnemen aan een dringende tussenkomst van de Multinationale Divisie als interventie-eenheid binnen zeer korte termijnen, of deel uitmaken van een Belgische interventiemacht.

Het 1 Para, het 2 Commando en/of het 3 Para kan, bij elk van de hierboven vermelde gevallen, de volgende opdrachten krijgen:

  • Het uitvoeren van een luchtvervoerbare en/of luchtlandingsoperatie;
  • Het uitvoeren van een klassieke opdracht die meestal wordt toegewezen aan een gemechaniseerd infanteriebataljon, zoals het verdedigen van het nationaal grondgebied;
  • Het uitvoeren van een humanitaire opdracht;
  • Het deelnemen aan een vredesondersteunende opdracht.

Korte voorstelling "hoe para-commando worden" :

Wordt Para-commando !De eerste kennismaking met het leger gebeurt in het Defensiehuis in uw buurt.

De kandidaat Para-commando wordt geïnterviewd door een Officier Para-commando, die hem op de hoogte brengt van wat hem te wachten staat en die eveneens zijn waarde tracht te bepalen.

Indien de kandidatuur van de toekomstige Para-commando wordt weerhouden, wordt hij onderworpen aan een reeks van fysische tests in het medisch centrum Para-commando.

De kandidaat Para-commando die geschikt wordt bevonden, wordt ingelijfd in het Regiment, ondergaat zijn basis opleiding, moet zijn Para en Commando brevet afleggen en gaat dan naar zijn Bataljon of Steuneenheid.

Meer informatie kan u krijgen door contact op te nemen met het Defensiehuis in uw buurt.