De Special Forces Group

Opleiding in januari 1942 van de eerste Belgische parachutisten in RINGWAY (UK). In juli 42, wordt de eenheid "Belgian Independent Parachute Company" genoemd en bevolen door Kapitein E. BLONDEEL, die de gekwetste Commandant J. THISE vervangt.

Op 04 februari 1944, wordt de eenheid aangehecht bij de Special Air Service Brigade en krijgt een nieuwe naam: Belgian SAS Squadron. De SAS zullen 14 operaties achter de vijandelijke linies uitvoeren, in Frankrijk, in België en in Nederland. Omgevormd tot SAS eskadron op gepantserde jeeps, voert de eenheid opdrachten uit in de Belgische Ardennen vanaf december 44. Ondertussen gegroeid tot SAS regiment, zullen ze deelnemen vanaf april 45 aan de campagnes in Nederland en Duitsland. Na de wapenstilstand, neemt het regiment deel aan "counter intelligence" opdrachten die bestonden uit het opsporen en aanhouden van ex-nazi’s en oorlogsmisdadigers.

1955 : Oprichting van de SOE (Speciale opsporingseenheid). De eenheid omvat ploegleden ontsproten uit alle specialiteiten van de Landmacht en tevens radio operatoren. Aangehecht bij het 1(BE) Corps wordt ze bevolen door Kapitein J. BYL.

Special Forces 011961 : De Compagnie GVP/ESR wordt officieel opgericht en Major R. TAGNON wordt als eerste Korpsoverste aangesteld. De compagnie bestaat in een eerste tijd, uit interwapen ploegleden (niet Para) die ten voordele van de divisies werken en van een detachement Paracommando’s die kunnen worden ingezet ten voordele van het 1(BE) Corps.

Deze compagnie wordt achtereenvolgens gestationeerd in :

  • WEIDEN van 01.09.61 tot 02.07.69.
  • EUSKIRCHEN van 02.07.69 tot 15.09.76.
  • SPICH van 15.09.76 tot haar ontbinding op 30.06.94

Special Force 02Tengevolge van de herstructurering van de strijdkrachten zal eerst een peloton, dan later een detachement LRRP (Long Range Recce Patrol) de opvolging van de 1 Cie GVP verzekeren. Dit detachement zal bestaan uit 04 ploegen van 04 man en maximaal 30 man omvatten. Het Det LRRP wordt aangehecht aan de Paracommando brigade en in HEVERLEE gestationeerd tot zijn ontbinding in april 2000.

Special Forces 03April 2000 : oprichting van de Compagnie Special Forces in de schoot van het 3de Regiment Lansiers Parachutisten en verhuis naar FLAWINNE. Deze compagnie vervangt één van de twee verkenningseskadrons op jeep.

Februari 2003 wordt het 3de Regiment Lansiers ontbonden in het kader van het plan 2015 en wordt de eenheid opnieuw onafhankelijk. De Special Forces Group wordt rechtstreeks aangehecht aan de LANDCOMPONENT. In de toekomst zal ze 11 ploegen van 06 ploegmaten opstellen om op twee operatie theaters te worden ingezet. In het totaal zal de eenheid bestaan uit 115 personen.