Het Training Centrum Para

CE Para 01Tijdens de tweede wereldoorlog trokken vele jonge Belgen, vastberaden de Duitse bezetter te bevechten, naar Engeland om daar dienst te nemen in het aldaar nieuw opgerichtte Belgisch Leger. Met alle mogelijke middelen, soms over Frankrijk en zo naar Spanje en vandaar naar Engeland, begeven deze moedige mannen zich naar hun eindbestemming: de Belgische Parachutisten in Engeland. Op 12 januari 1942 worden de eerste vrijwilligers ontvangen op de basis van Althringham.

De volgende dagen krijgen deze vrijwilligers een basis opleiding parachutespringen, om nadien hun eerste sprong uit te voeren. Nadat ze de nodige sprongen hadden uitgevoerd om het bevret te behalen waren deze eerste vrijwilligers nog slechts met acht manschappen.

CE Para 02Onder hen bevond zich Sergeant Bob Schils. Deze onderofficier zou geschiedenis schrijven in het Regiment Para-commando. Na deze eerste bescheiden groep gebrevetteerde para's, kwamen andere landgenoten zich aanmelden, om in de voetsporen van de allereerste para's te treden. Niet lang daarna werd de eerste compagnie onafhankelijke parachutisten opgericht. Tussen 1942 en 1945 zouden zij aan verschillende operaties deelnemen die gericht waren om de Duitse bezetter het leven zuur te maken, en in sommige gevallen steun te geven bij grotere operaties, al dan niet luchtvervoerd.

CE Para 03In 1947 werd Kapitein Van der Heyden belast met het oprichten van een school voor militair parachutisme in België. Hij stuurt Bob Schils en zes andere para's naar de "Parachute Training School" te Uppers-Heyford om een doorgedreven opleiding te volgen tot het bekomen van het brevet van Detpatcher, (sprong instructeur).

Eind februari 1947 worden nog twee groepen naar Engeland gestuurd om er de technieken van het parachuteplooien en het herstellen van parachutes, aan te leren. Maar er wordt hen ook aangeleerd hoe ze met de ballon moeten omgaan als transportmiddel voor de trainingssprongen.

Op 26 september 1947 wordt het Trainings Centrum Para officieel geopend in aanwezigheid van Kapitein Van der Heyden, de oprichter van het centrum, Luitenant-kolonel Blondeel, de oprichter van de Belgische Parachutisten en Majoor Delelienne, de eerste Korpsoverste van het CE Para.

Enkele cijfers:

CE Para 04Op 28 november 1949 vond de eerste sprong uit de ballon in Schaffen plaats. In 1948 werd het peloton Rav/Air opgericht. In juni 1950 vond vanuit de ballon de eerste sprong in vrije val plaats. In 1956 werd het springen met een reserve parachute ingevoerd en in 1989 vond de eerste tandemsprong plaats.

Uit de cijfers onthouden we ook nog dat in november 2009, er 592.399 sprongen uit ballon werden getotaliseerd, 679.549 sprongen met automatische opening vanuit het vliegtuig en niet minder dan 394.437 sprongen in vrije val.

Het centrum is in feite een kleine stad op zichzelf want het staat voor alle taken zelf in. Het plooien en herstellen van de valschermen. De opleiding A Para, B Para en Parajunior. De onderhoudssprongen voor het personeel Para-commando. De Ballon, maar ook het vormen van het personeel HALO en HAHO, en tenslotte vormen zij ook de "pathfinders" die in vijandelijk gebied de drop zones moeten aangeven.

Het CE Para is één van de nog twee overblijvende centra waar met ballon wordt gesprongen, en is dus gegeerd door buitenlandse para's om die unieke ervaring te komen opdoen.